Проф. Милошев: Мощният трус във Вранча беше повратна точка. Държавата обърна внимание на сеизмичните