Адмирал Ефтимов: Българската армия не е статична, страната ни е сигурна