ГНЕВЪТ НА ШАМПИОНИТЕ: Параолимпийци се борят за равностойни премии