Близкото звездно обкръжение на кралското семейство