Темата на Нова: Защо деца избират ислямските училища в България?