Стефан Тафров: Митрофанова трябваше да бъде изгонена отдавна