Има ли външна намеса в новите взривовете край Иганово?