Монтират допълнителни камери за превишена скорост на осем отсечки в страната