Отмениха честването на 6 септември в град СъединениеОтмениха тържествата на 6 септември в град Съеди