Българите - разделени за евентуалната смяна на лева с евро