Тери: Издишай миналото, вдишай бъдещето! // Великолепните 5