Все още се очаква позицията на Москва за експулсирането на руските дипломати