Спасяване на Антонис Стериакис от Славия срещу Левски