МЕРКИ СРЕЩУ КРИЗАТА: Властта предлага по-нисък ДДС за основни стоки