Откриха в тайници в дома на съдия от Агенцията по вписванията 35 000 лева