Няма персонал с COVID-19 в 50-та детска градина в София