Оперативният план за приемане на еврото е приет от правителството