МАСОВА ВАКСИНАЦИЯ: Личните лекари продължават да се оплакват от недостиг на дози