Общините не могат да се грижат за язовирите поради липса на средства