Защо се стигна скандали при обсъждането на бюджета?