Дончев: Банките да кажат какви ще бъдат нивата им на гъвкавост