Специалния на визита във Франция по покана на шеф на Лил