Продават на търг гигантско яйце на изчезнала птица