Висок брой починали с COVID-19, но и много излекувани