Туристическият бранш предлага план за спасяване на сезона