Терзиев: Дано стадионът е пълен и да ги елиминираме