Депутатите гласуват промените в Закона за противодействие на корупцията