Има ли повишено съдържание на фини прахови частици във въздуха?