ПАТРИОТИЗЪМ НА МАСАТА: Кулинар направи салата, посветена на Левски