Протестите на медицинските сестри продължават, но с разделение