Киров: Не трябваше да им се дават свободни пространства, заслужена победа