Слави Бинев: Политиката за мен е затворена страница