Отвориха секцията в Белоградчик под звука на тъпан