Въглищна криза в Полша: Заради цените става все по-трудно да се купят въглища за отопление