Издирването на Стоян Зайков: Шокова граната в село Очуша