Защо част от ресторантите не искат да отворят след 1 април?