Ангел Заберски откри Международния франкофонски фестивал „Солей”