Държавата подпомага с над 500 хил. три общини за възстановяване от бедствия и аварии