Нарушителите на пътя ще плащат до 4 пъти по-скъпа \"Гражданска отговорност\"