Нарушителите на пътя ще плащат до 4 пъти по-скъпа "Гражданска отговорност"