Людмил Киров: Разликата в класите е много голяма, бяхме респектирани