Изминалият януари е бил най-топлият, регистриран някога