Екскурзовод остава без помощ за безработица заради техническа грешка