Крушарски: Имам питания към кандидатите, след което ще гласувам