Ясен Петров: Публиката ни ръкопляскаше, а това може само да ни радва