Гери Малкодандска за тежкото раждане и животът на недоносените деца у нас