Продължава борбата с големите пожари в Европа и САЩ