ПРЕГОВОРИ С \"МАДАМ\": Как се подбират момичета за витрина?