Със закон налагат българска продукция в магазините