Проф. Христова: Към момента ваксинираните са защитени